Van de ene zorg in de andere zorg

In 2011 brachten we met veel plezier het plattelandsspel "Van de ene zorg in de andere zorg".

De Dalfser Marskramer:

Meppeler Courant 28-02-2011:

"Van de ene zorg in de andere zorg" geschreven door A. Baijs en J. Tol

De zusters Hanna en Klazina Kwakernaat wonen al jaren samen met hun broer Gerrit op de enigszins verwaarloosde boerderij van hun ouders. Ze zijn inmiddels de 65 gepasseerd.

Financieel kunnen ze het net redden, al gaat het niet echt makkelijk. Een poging van een projectontwikkelaar om de boerderij op te kopen is door de halsstarrige boer Gerrit resoluut afgeslagen. Als door omstandigheden het echtpaar Joop en Sonja de Belder op de boerderij komen in de veronderstelling dat het een zorgboerderij is, verandert er veel. Zijn hun bedoelingen wel helemaal eerlijk? Er is in ieder geval één die het echtpaar gelooft en dat is Hanna. Klazina moet er net als Gerrit niets van weten. Door toedoen van de dorpsroddelaarster Ienemeu, de vreemde gasten Karel en Tini en niet in het minst Jans en Ans nemen zowel de zorgen als de komische ontwikkelingen toe.

Rolverdeling: